Wereldvrouwen

Carla Kesteloo

Wereldvrouwen tonen wat hen beweegt en ontroert

Tentoonstelling van vijf kunstenaars in stadhuis Terneuzen.

De expositie Wereldvrouwen, georganiseer naar aanleiding van Wereldvrouwendag (8 maart) is ingericht met werk van vijf kunstenaressen wier werk het regionale niveau ruimschoots overstijgt. Carla kesteloo, Marja de Lange, Ineke Otte, Nelly van Nieuwenhuijzen en Machteld van der Wijst tonen niet specifiek vrouwenwerk, maar laten vooral zien wat hen beweegt en ontroert.

De fotocompositie van Kesteloo is een aaneenrijging van kwallenbeelden; een knap stukje fotografie met afbeeldingen die vaak driedimensionaal lijken. Zij wijst ons in haar werk op de enorme diversiteit aan verschijningsvormen en deelt haar diepgaande fascinatie voor dit mysterieuze weekdier. Kesteloo:”Voor mij betekent de kwal een relatie tot de mens, net zo verschillend qua ras en soort, maar telkens weer uniek op zich. Onopvallend of nietszeggend, maar bij nader inzien van een ongekende schoonheid, door die eigen tekening en kleur”.

Van der Wijst is eveneens op zoek naar schoonheid en ontroering in gelaagdheid. In abstract werk verwerkt ze kleur in lagen binnen een uniegetint vlak, waarin soms een contrasterend vlak wordt aangebracht. Ze prikkelt de toeschouwer tot zelfreflectie, roept met haar werk vragen op. Rond het thema ‘interview’ creëerde zij met beeld als taal reeds diverse projecten.

Zoektocht nar de diepere lagen van de eigen emotie worden door de Lange vertaald in schilderijen en grote tekeningen. Met weinig weet ze veel uit te drukken. Ze blijft dicht bij zichzelf, waardoor men haar werk als zeer puur ervaart.

De expositie omvat verder extravagante en bijzondere sieraden, gemaakt voor krachtige persoonlijkheden. De unieke halskragen van Van Nieuwenhuijzen refereren wel aan de geplooide kanten kragen uit de late Renaissance. Ze zijn vervaardigd uit rubber, veelal zwart, maar ook in kleur, goedgetint of met een ander materiaal verwerkt. De sieraden en objecten van Otte zijn vaak terug te leiden tot de natuur, geïnspireerd door bijvoorbeeld bloemen, gras, insecten en reptielen.

Home | Pers en Publicaties | Pers | Wereldvrouwen