Kwallen ogen als juwelen van de zee

Carla Kesteloo

Kwallen ogen als juwelen uit de zee

Wie kwallen uitsluitend beschouwt als lelijk, hinderlijk en angstaanjagend, doet er goed aan de expositie van Carla Kesteloo in deWillem3 in Vlissingen te bezoeken. De schoonheid en verscheidenheid van het dier ontvouwen zich daar in vele gedaanten.

Kesteloo komt uit Vlissingen en stuitte op het strand aldaar regelmatig op aangespoelde kwallen. Geleidelijk raakte ze gefascineerd door de bijzondere gelaagde structuren van het dier, die ze op duizenden foto’s heeft vastgelegd. Schitterende juwelen uit de zee, noemt ze kwallen. Op de tentoonstelling wordt duidelijk wat ze bedoelt. Onder de oppervlakte, glanzend als parels, wordt een boeiend lijnenspel zichtbaar en de variatie aan subtiele kleuren lijkt eindeloos te zijn. Kesteloo versterkt het effect door regelmatig de achtergrond te veranderen in een harde kleur.

Zeker als ze verder inzoomt worden de dode dieren kunstwerken op zich, waarbij keer op keer de schoonheid opvalt. Het is weliswaar, zoals Kesteloo het zelf zegt, de schoonheid van de dood, maar tegelijkertijd verwijzen het licht en de cirkelvormen naar leven en eeuwigheid.

De fotoverzameling toont vooral ook de vele verschijningsvormen van een kwal, onder meer door bijna tweehonderd foto’s op het strand samen te voegen tot één geheel. Geen dier blijkt hetzelfde te zijn, zodat het denkbeeld dat een kwal een kwal is, definitief wordt gelogenstraft.

Boek

Mede naar aanleiding van de expositie verschijnt komend voorjaar in eigen beheer het boek Kwal uit Zee. Het bevat behalve foto’s van Kesteloo teksten en tekeningen van Nanette Kneepkens, Aafke Rodenhuis en Anita van Meeuwen, die zich hebben laten inspireren door de foto’s. De teksten bieden biologische wetenswaardigheden, gedichten over kwallen, uiteenzettingen over de herkomst van het woord kwal (verwant aan kwellen, zwellen of opborrelen) en een aardige anekdote over de Britse schrijver Evelyn Waugh. Die werd in 1925 ontslagen als docent op een privé-school vanwege openbare dronkenschap. Hij besloot zichzelf te verdrinken, maar stuitte in de zee op een kwal en vluchtte van schrik het water uit. Nadien werd Waugh een bekend schrijver ‘en richtte zijn eigen stekeligheden op de Engelse aristocratie’.

In deWillem3 wordt vanavond een bijeenkomst gehouden met zowel Carla Kesteloo als Remco van den Bosch, vanwie momenteel in het kunstencentrum de fototentoonstelling Beroemd in Zeeland is te zien. De opening van de expositie, bijna drie weken geleden, trok ongeveer 1500 bezoekers.

Beide kunstenaars worden vanavond geïnterviewd door Nico Out. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Home | Pers en Publicaties | Pers | Kwallen ogen als juwelen van de zee