Het “Team Tableau”

Carla Kesteloo

Het “Team Tableau”

als middel tot teambuilding

Team Tableau

Een goed werkend team is een geschenk voor ieder teamlid en voor een organisatie. Er zijn echter teams die nog niet optimaal als team functioneren. Daar kun je met elkaar eindeloos over praten, maar “het team tableau” is een meer speelse en luchtige manier om het teamfunctioneren op een hoger plan te brengen.

Bij deze werkvorm beginnen we met het maken van een foto van ´het team hier en op dit moment´. De foto wordt verknipt en iedere deelnemer krijgt een stukje van de foto. Iedere deelnemer schildert zijn stuk van de groepsfoto, maar op een zodanige manier dat alle schilderijen tezamen weer een schitterend schilderij vormen van het gehele team, zoals op de groepsfoto.

Deze werkvorm doet een sterk beroep op de samenwerking van en overleg tussen teamleden. Aan de hand van het “grote” schilderij wordt ieders individuele bijdrage aan de teamprestatie duidelijk. En juist dat is dan een concrete aanleiding om het teamfunctioneren en de bijdrage daaraan van ieder teamlid op een open en constructieve wijze te bespreken. Door een goede analyse wat voor verbetering in aanmerking komt is het tweede schilderij van een tweede foto al verbluffend beter.

Deze werkvorm resulteert niet alleen in twee fantastische groepsportretten, maar vooral in een sterker functionerend team.

Home | Training en coaching | Mogelijke werkvormen | Het “Team Tableau”