“De Tuin”

Carla Kesteloo

“De Tuin”

als metafoor voor organisatieontwikkeling en strategiebepaling

De tuin

Tuinen tekenen met het team om de organisatieontwikkeling te stimuleren? Het klinkt een beetje vreemd. Maar het is een krachtige methode. Organisaties en instellingen die werken aan visie- en teamontwikkeling kunnen veel hebben aan deze methode. Zeker als er een impasse is ontstaan, of als de gewenste veranderingen niet van de grond komen.

De werkwijze is als volgt. De deelnemers krijgen de opdracht een tuin te tekenen als metafoor van de organisatie. Opvallend zijn altijd de verschillen in de tekeningen; iedereen gebruikt andere tuinelementen die bepaalde waarden vertegenwoordigen. Zo kan een brug over een vijver het contact met collega’s symboliseren, een uitgedroogd gazon een organisatieonderdeel dat niet lekker loopt. Met behulp van 53 kleurrijke kaarten in de vorm van een kwartetspel gaan de deelnemers vervolgens ‘aan de wandel’ door hun tuin om zaken te veranderen. Ze leggen een extra brug, wieden een perk, geven het gazon extra water. Al die beelden staan symbool voor gewenste veranderingen in de organisatie. De kaarten dwingen de deelnemers tot veranderingen in hun tuin. Die veranderingen zeggen ogenblikkelijk iets over wat je wilt met je organisatie, wat de door jou gewenste richting is. Vervolgens bespreken de deelnemers eerst in tweetallen, later gezamenlijk, hun tuin (organisatie). Bij de presentatie werkt dat echt als een eyeopener: goh, denk jij er zó over, dat wist ik niet. Beelden werken absoluut veel directer dan taal, die verhullend kan werken. Vervolgens is het de kunst om al die individuele visies in één trechter te krijgen. Dat gebeurt met behulp van flap-overs, waarop de deelnemers de onderwerpen rubriceren. Tot slot kiezen de deelnemers de twee belangrijkste items uit die ze willen veranderen, en ze stellen de stappen vast die ze moeten nemen om tot die veranderingen te komen.

Zie ook: Express 2007-3

Home | Training en coaching | Mogelijke werkvormen | “De Tuin”